Menu

Bijverdienen met je webshop

Je gaat een webwinkel beginnen, je hebt producten ingekocht of zelf gemaakt. Je hebt geïnvesteerd in stellingkasten, een labelprinter, een nieuwe laptop en je hebt verpakkingsmateriaal, verzendlabels en postzegels aangeschaft. Alle producten staan in de webshop en de eerste bestellingen komen binnen. Hoe zit het nu met de inkomstenbelasting? Wat is het, wat zijn de regels en hoeveel moet je precies betalen? Dat wilden wij ook wel eens weten dus belden we met de Belastingtelefoon.

Bellen met de Belastingtelefoon

Als je belt met de Belastingtelefoon (0800 – 0543) word je verwelkomd door een stem die je via enkele keuzemenu’s uiteindelijk met de juiste medewerker moet verbinden. Dit riedeltje wordt steevast afgesloten met het invoeren van je burgerservicenummer. Tot tien keer toe kregen we vervolgens doodleuk te horen: "Al onze medewerkers zijn in gesprek, probeert u het later nog eens. De verbinding wordt nu verbroken…"

Een uur later ondernamem we poging elf en belandden we zowaar in een wachtrij. Na tien minuten in de wacht te hebben gestaan kregen we eindelijk een medewerker aan de lijn. Gelukkig bleek het de moeite waard. De medewerker, Debby, was goed op de hoogte en wist mijn vragen helder te beantwoorden en aan de hand van goede voorbeelden het een en ander te verduidelijken.

Bron van inkomen

"Wanneer je op welke manier dan ook inkomsten genereert", legt Debby uit, "moet in eerste instantie worden vastgesteld of er sprake is van een bron van inkomen. Als dit het geval is kunnen deze inkomsten vervolgens beschouwd als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden. Zijn de inkomsten hobbymatig dan is er geen sprake van een bron van inkomen."

 Inkomsten worden voor de belasting opgevat als een bron van inkomen wanneer er:

 1. Deel wordt genomen aan het economisch verkeer;
 2. Er voordeel wordt beoogd;
 3. Redelijkerwijs voordeel te verwachten valt.

Voorbeeld inkomsten hobbymatige sfeer

Laten we dit even verduidelijken aan de hand van een voorbeeld: iemand maakt schilderijen uit liefhebberij. Een kennis ziet deze schilderijen, vindt ze heel mooi en besluit er één te kopen. De inkomsten die de schilder uit deze verkoop heeft zijn zuiver hobbymatig want hoewel er geld van hand tot hand ging werd er niet deelgenomen aan het economisch verkeer.

Er is sprake van deelname aan het economisch verkeer wanneer er moeite wordt gedaan de schilderijen te verkopen door ze bijvoorbeeld in een galerie te hangen of ermee te adverteren. In ons voorbeeld zag de kennis bij toeval het schilderij en besloot deze te kopen. Bovendien waren de schilderijen niet gemaakt met het doel deze met winst (voordeel) te verkopen en zijn daarom uit de schilderwerkzaamheden niet redelijkerwijs inkomsten te verwachten. De opbrengst van het schilderij was dus hobbymatig. Het schilderen wordt niet beschouwd als een bron van inkomen en de schilder hoeft over de verkoop van het schilderij geen Inkomstenbelasting te betalen.

Hoeveel je hobbymatig mag bijverdienen? Daar is geen maximum voor. "Stel, de schilder verkoopt dat ene schilderij voor € 100.000", licht Debby toe, "ook dan hoeft de schilder de inkomsten niet aan te geven bij de Belastingdienst. Dit zijn nog steeds hobbymatig verkregen bijverdiensten."

Een webshop verandert (soms) de zaak

Onze schilder ziet nu wel brood in de verkoop van zijn schilderijen en besluit een webshop te openen waarin hij zijn schilderijen te koop aanbiedt. Is er nu sprake van een bron van inkomen? "Dat ligt eraan", antwoordt Debby. "Door een webshop te openen neemt hij deel aan het economisch verkeer. Hij doet nu tenslotte moeite de schilderijen te verkopen. Als de schilder daarbij de intentie heeft voordeel te halen uit de verkoop van de schilderijen en de kosten lager zijn dan de opbrengsten, zal de schilder in eerste instantie worden gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hij voldoet namelijk aan alle criteria."

Dat is een duidelijk verhaal. Als je een webshop begint en het is je bedoeling de producten met winst te verkopen, dan word je in eerste instantie door de Belastingdienst gezien als ‘Ondernemer voor de inkomstenbelasting’. Dit kan achteraf, op grond van de jaarcijfers, worden gewijzigd. Stel, de schilder verkoopt via de webshop zeer incidenteel een schilderij en de kosten van de shop en productie van de schilderijen blijken uiteindelijk hoger dan de opbrengsten van de webshop dan kunnen deze inkomsten alsnog worden beschouwd als hobbymatig. In dat geval hoeft de schilder geen inkomstenbelasting te betalen over de opbrengsten uit de webshop. Hierbij dienen we op te merken dat de eerste jaren verlies mag worden geleden.

Winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden

Als de Belastingdienst heeft vastgesteld dat de inkomsten die de webshop genereert een bron van inkomen zijn kan de winst vervolgens in twee categorieën worden ingedeeld: winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden.

Het verschil tussen deze twee is redelijk abstract, vindt Debby ook: "Het is eigenlijk een behoorlijk abstracte beoordeling. Er wordt gekeken naar de hoogte van de winst, de tijd die erin gestoken wordt, het ondernemersrisico, enzovoort. Er is daarbij geen minimum vereiste qua winst of investering. Het is dus niet zo dat winst tot een bepaald bedrag standaard als resultaat uit overige werkzaamheden wordt gezien en daarboven als winst uit onderneming. Er wordt echt gekeken naar de samenhang tussen de verschillende criteria."

Op de website van de Belastingdienst vind je de hele lijst met criteria. Het is dus lastig vast te stellen of de inkomsten uit je webshop als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden worden gezien. Bij twijfel kun je dit altijd overleggen met een inspecteur van de Belastingdienst.

Speciale regelingen

Wanneer de opbrengsten uit je webshop worden beschouwd als een bron van inkomen, mag je de gemaakte kosten altijd aftrekken van omzet. Je hoeft dan alleen de winst (omzet minus inkoop en kosten) te vermelden in de aangifte inkomstenbelasting. Als de winst vervolgens wordt beschouwd als winst uit onderneming kom je in aanmerking voor extra regelingen zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling en investeringsaftrek.

Deze regelingen kennen weer specifieke criteria waaraan je moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Voor de zelfstandigenaftrek geldt bijvoorbeeld dat er minimaal 1.225 uur per jaar aan de onderneming moet worden besteed. Dit komt in de praktijk op ruim 23 uur per week. Naast een fulltime baan is dit vaak niet haalbaar. Voor de MKB-winstvrijstelling geldt het urencriterium niet en hiervoor zul je dus in de meeste gevallen in aanmerking komen.

Als de winst wordt beschouwd als resultaat uit overige werkzaamheden kom je niet in aanmerking voor deze speciale regelingen. Je vermeldt dan simpelweg de winst in de aangifte inkomstenbelasting.

Hoeveel inkomstenbelasting moet je betalen?

Hoeveel moeten we nu eigenlijk betalen? Die vraag is niet heel eenvoudig te beantwoorden maar we kunnen wel een aardig inschatting maken. Iedere werkende Nederlander betaalt elk jaar inkomstenbelasting. Wanneer je in loondienst bent merk je hier weinig van. Je werkgever houdt iedere maand loonbelasting in van je brutosalaris en draagt dit voor jou af aan de Belastingdienst. De afgedragen loonbelasting wordt uiteindelijk, aan de hand van je aangifte, verrekend met de inkomstenbelasting die je moet betalen. Als er sprake is van een verschil moet je nabetalen of krijg je een deel terug. 

Hoe zit het nu als je naast je baan een webshop runt? Debby legt uit: "Als je naast je salaris inkomsten hebt uit je webshop dien je de winst op te tellen bij je bruto jaarsalaris. Het totale bedrag wordt het ‘Belastbaar inkomen’ genoemd. Over dit bedrag ben je inkomstenbelasting verschuldigd. Als de webshop winst heeft gedraaid wordt het belastbaar inkomen hoger en zul je meer belasting moeten betalen. Als de webshop verlies heeft gedraaid mag je dit bedrag aftrekken en wordt het belastbaar inkomen lager. Het kan zijn dat je dan minder Belasting hoeft te betalen of een deel terugkrijgt."

Belastingschijven en tarieven

Hoeveel belasting je precies moet betalen is afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen en je leeftijd. Is je inkomen in 2019 lager dan € 20.384 en bereik je in dat jaar nog niet de AOW-leeftijd, dan moet je 36,65% betalen. Tussen de € 20.385 en € 68.507 betaal je 38,10% en bij een inkomen van meer dan € 68.508 betaal je 51,75%. Om op safe te spelen zou je iedere maand 51,75% van de nettowinst opzij kunnen zetten. Op deze manier kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan. 

Maar er zijn nog een aantal factoren die invloed hebben op het belastbaar inkomen. Als je bijvoorbeeld een koopwoning hebt, gelden er speciale regelingen waarmee het belastbaar inkomen hoger of lager uitvalt. Daarmaast zijn er speciale regelingen voor investeringen die je hebt gedaan of bepaalde kosten die je hebt gemaakt voor je webshop. Daarom is het altijd raadzaam de aangifte inkomstenbelasting te laten controleren door een belastingadviseur of fiscalist.

Op deze pagina kun je bekijken welke belastingschijven en tarieven voor jou van toepassing zijn. 

Samenvatting

1. Zijn de inkomsten uit je webshop een bron van inkomen?

 • Ja
  Ga naar 2 ➜
 • Nee
  De inkomsten zijn hobbymatig verkregen en je hoeft er geen inkomstenbelasting over te betalen.

2. Worden de inkomsten beschouwd als winst uit onderneming? Zie criteria.

 • Ja
  Je moet inkomstenbelasting betalen over de inkomsten uit de webshop en je komt mogelijk in aanmerking voor speciale regelingen als zelfstandigenaftrek, startersaftrek en investeringsaftrek.
 • Nee
  Ga naar 3 ➜

3. De inkomsten zijn resultaat uit overige werkzaamheden. Je moet inkomstenbelasting betalen over de inkomsten uit de webshop en je komt niet in aanmerking voor speciale regelingen.

In dit artikel hebben we alleen de Inkomstenbelasting behandeld. Als je een webshop gaat beginnen krijg je ook te maken met omzetbelasting, ook wel btw genoemd. Het kan zijn dat je door de Belastingdienst niet wordt beschouwd als ondernemer voor de inkomstenbelasting maar wel als ondernemer voor de omzetbelasting. Meer informatie lees je in ons artikel over je webshop en btw.

* De naam Debby is gefingeerd.


< Terug naar blog

Lees ook:

Klanten geven ons een 8,9!

Beoordeling Shoppagina ster 1 Beoordeling Shoppagina ster 2 Beoordeling Shoppagina ster 3 Beoordeling Shoppagina ster 4 Beoordeling Shoppagina ster 5
Gebaseerd op 860 reviews